Bijeenkomst Samen deskundig in zorg en kwaliteit

Op 22 november heeft Kompassie samen met haar regiopartners en Zorgbelang een conferentie georganiseerd rond het thema Zorg en kwaliteit. Het doel van deze bijeenkomst was het versterken van het cliëntperspectief in zorginkooptrajecten GGz. De deelnemers waren ervaringsdeskundigen, afvaardiging en de zorgverzekeraars. Er was een hoge afvaardiging vanuit het cliëntgeluid uit Den Haag. In het middagprogramma waren wij in gesprek met de GGz inkoper van zorgverzekeraar Azivo. Een aantal zaken viel op; de zorgverzekeraars gaan in de toekomst vooral “geneeskundige hulp”financieren en daar hoort vooralsnog preventie, deskundigheidsbevordering ervaringsdeskundigen niet bij. Een ander aandachtspunt was het belang van voor de GGz om binnen de curatieve zorg resultaten en prestaties te definiëren, bij gebrek daarna wordt gefinancierd a”aan de voorkant:, op basis van de opleiding van functionarissen. Het definiëren van prestaties op de termen: zelfredzaamheid: of “participatie”wordt hierbij een uitdaging. De samenwerking lokaal, het bundelen van het GGz cliëntengeluid/belangenbehartiging is naar de zorgverzekeraars van belang.

Geplaatst op donderdag 22 november 2012 in Algemeen.

Deel dit bericht