Beperken vergoedingen voor geestelijke gezondheidszorg

Er is een conceptadvies van het College voor Zorgverzekeringen om vergoedingen voor geestelijke gezondheidszorg drastisch beperken. Alle psychische ziekten met een duidelijke lichamelijke oorzaak worden als het aan het CVZ ligt niet langer vergoed als GGz-zorg.

Bijvoorbeeld dementie en delirium maar ook sexueel misbruik bij kinderen zouden niet langer voor vergoeding in aanmerking komen. Het CVZ heeft overleg gevoerd met een groep betrokken hoogleraren, die stellen nadrukkelijk dat het schrappen van ggz-indicaties een heilloze weg is.

Meer informatie: http://www.ggznieuws.nl/home/?p=17652