Toename van mensen met een psychische aandoening

Begin januari bracht het Trimbos Instituut in Utrecht een rapport uit over de psychische gezondheid van volwassenen in Nederland over de periode november 2010 en juni 2012. Hieruit blijkt een toename van mensen met een psychische aandoening van 191.400 per jaar. De risico groepen zijn vooral jongeren , mensen met een lage opleiding en mensen met een laag inkomen.

Meer informatie op de site van het Trimbos instituut: www.trimbos.nl