Meldactie zo kan de ggz beter

MELDACTIE: Zo kan de ggz beter!  

Meld uw ervaringen met goede zorg in de ggz. Werk samen aan de ggz van de toekomst. Alle tips & ideeën om de zorg te verbeteren zijn welkom. Iedereen kan meedoen.
Dus ook vrienden & familie.  
Wat is de meest motiverende & inspirerende ggz-zorg die u kent?   

Waardoor hervond u uw eigen kracht?   

Hebt u ideeën over digitale zorg?

Vindt u dat de ggz anders kan, anders moet? 

Doe dan mee aan onze MELDACTIE

Wat kunt u allemaal melden? 
Wat heeft het meest geholpen bij uw herstel? Waardoor hebt u uw kracht herwonnen en/of
beter leren omgaan met uw psychische kwetsbaarheid? Wij zoeken voorbeelden van goede
zorg waardoor u weer verder kon met uw leven. Empowerment, eigen regie, herstel en zelfmanagement staan daarbij vaak centraal.  
Ga hier naar de MELDACTIE

Vriend, familie of collega-van…?
Bent u vriend, familie of collega van een (ex)ggz-cliënt? Wat vindt u verrassende én goede zorgvormen voor uw naaste? Waardoor herstelde hij/zij het beste? Wat heeft tot opvallende
en duurzame verbeteringen geleid? Dat willen wij graag weten.
Ga hier naar de MELDACTIE

Waarom deze meldactie?
In het Bestuurlijk Akkoord ggz 2012 zijn afspraken gemaakt om de kostengroei in de ggz
te beheersen en tegelijkertijd de kwaliteit van de zorg te waarborgen. Vanuit die gedachte
start het Landelijk Platform GGz met het project ‘Passende zorg en zelfmanagement’.
Samen met het hele ggz-veld gaan we innovatieve zorgvormen inventariseren, testen,
verder ontwikkelen en verspreiden. Het gaat daarbij om zorgvormen die gericht zijn op het vergroten van eigen regie, eigen kracht en zelfmanagement van ggz-cliënten en naasten.
Op basis van deze inventarisatie stellen we criteria samen (uiteraard vanuit ggz-cliënten & familieperspectief) waaraan die ‘ggz-nieuwe stijl’ moet voldoen. Samen met alle betrokken
ggz-veldpartijen van het Bestuurlijk Akkoord creëren we een breed draagvlak voor verdere implementatie van innovatieve zorgvormen. Een ambitieuze onderneming. En een unieke
kans voor (ex)ggz-cliënten, familie, vrienden en anderen om de zorg te verbeteren. 

Meer informatie
Passende zorg en Zelfmanagement

Projectleider
Marieke Wollaars: m.wollaars@platformggz.nl

Bron: LPGGZ

Geplaatst op maandag 5 augustus 2013 in Algemeen.

Deel dit bericht