Veranderingen in GGz 2014

Iedereen die zijn voorschotbeschikking Toeslagen 2014 heeft ontvangen zal het al gemerkt hebben; er wordt volgend jaar minder Zorgtoeslag uitbetaald.

“De maximale zorgtoeslag is in 2014 lager dan in 2013. Dit komt doordat de premie van de zorgverzekering ten opzichte van 2013 gedaald is. Daarnaast houdt de overheid rekening met de korting die burgers op hun premie kunnen krijgen. Deze korting heet ook wel een collectiviteitskorting. Als u een laag inkomen heeft, krijgt u een tegemoetkoming in de zorgkosten. Hoe lager het inkomen, hoe hoger de zorgtoeslag. Voor alleenstaanden geldt in 2014 een maximum inkomen van €28.482. Voor partners geldt een maximum inkomen van €37.145.”

De informatie is hier te vinden, samen met de andere wijzigingen in de AWBZ:

Website Rijksoverheid

Ik licht er een aantal uit: het verplicht eigen risico  gaat met een tientje omhoog naar 360 euro.

“De Geestelijke Gezondheidszorg verandert in een stelsel met een ‘generalistische basis GGZ’ en een ‘gespecialiseerde GGZ’. Heeft u psychologische hulp nodig? Dan gaat u eerst naar de huisarts. De huisarts maakt een eerste inschatting van de aard en ernst van uw problemen. Als het nodig is, verwijst de huisarts u door naar de basis GGZ of gespecialiseerde GGZ.”

“Zorgverzekeraars vergoeden vanaf 2014 alle gesprekken die u heeft met bijvoorbeeld een psycholoog. Vanaf 2014 vervalt de eigen bijdrage voor psychologische hulp. Ook de eigen bijdrage voor een internetbehandeltraject vervalt per 1 januari 2014.”

“Elke zorgverzekeraar kan de vergoeding anders regelen. Bekijk altijd uw polisvoorwaarden van uw zorgverzekering of neem contact op met uw verzekeraar.”

Het kabinet is van plan bepaalde tegemoetkomingen voor chronisch zieken en gehandicapten af te schaffen. Het gaat om:

  • de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg)
  • en de regeling compensatie eigen risico (CER).

“Om u gerichte ondersteuning te kunnen bieden, krijgen gemeenten extra geld van de overheid.  In plaats van de Wtcg tegemoetkoming en de CER, gaan de gemeenten ondersteuning  op maat bieden. De gemeente is beter in staat uw  persoonlijke  situatie als chronisch zieke of gehandicapte te beoordelen en de ondersteuning  daarop af te stemmen. De gemeente kan u ondersteunen op grond van de Wmo of de bijzondere bijstand. Ook wordt  een financiële tegemoetkoming op grond van de Wmo mogelijk.”

“De gemeenten krijgen een handreiking voor deze nieuwe vorm van ondersteuning. Het parlement moet de plannen nog goedkeuren.”