Betekenis van vrijwilligerswerk

In oktober is een lunchbijeenkomst georganiseerd voor wethouder Karsten Klein (o.a. vrijwilligerswerk), zijn  bestuursadviseur Karin Duys en een senior beleidsmedewerker Wmo Bob Matulessy. Doel was een ontmoeting met vrijwilligers met een psychische kwetsbaarheid die zich inzetten voor hun lotgenoten in Den Haag. Aanwezig waren ruim twintig vrijwilligers van de cliëntenraden van Parnassia en Kompassie.

meeting

  • Vrijwilligers vonden het prettig om de ruimte te krijgen in kleine groepen het verhaal van hun collega’s te horen op een locatie buiten het werk, stadsherberg Drieluik. De medewerkers van de gemeente bewogen zich van groep naar groep. Zij hadden veel aandacht voor de aanwezigen en de sfeer was goed. 
  • Karin Duys vat haar ervaringen deze middag als volgt samen: “Ik ervaar hoe belangrijk het is dat jullie mensen bijstaan uit eigen ervaring. Ervaringsdeskundigheid is een kracht die nog niet erkend is en belangrijk is. Ik heb gehoord en gevoeld dat jullie het werken als vrijwilliger ervaren als een verrijking en wat het doet in je leven. Ik heb hier een enorme kracht en positiviteit ervaren”.
  • Bob Matulessy heeft het volgende aan de middag overgehouden: “Als we het hebben over sociale omgeving en netwerk, moeten we ons realiseren dat we hier voorzichtig mee moeten zijn, omdat netwerk en sociale omgeving er niet altijd zijn. Soms moeten deze opgebouwd worden.”
  • Het tegenkomen van mensen die (h)erkenning bieden in een algemene instelling werkt drempelverlagend.
  • Het keukentafelgesprek hoeft niet een één-op-één-gesprek te zijn, maar kan ook in de vorm van een groepsgesprek of een cursus met lotgenoten.
  • Als je hersteld bent (en dat gaat met pieken en dalen) is het belangrijk dat je er van verzekerd bent dat er iemand achter je staat voor het geval je dreigt om te vallen.
  • Ervaringsdeskundigen en lotgenoten dienen expliciet te worden genoemd in het vrijwilligersbeleid.

De wethouder kon helaas niet aanwezig zijn. In januari 2014 is met hem een vervolgbijeenkomst gepland.

Geplaatst op vrijdag 20 december 2013 in Algemeen.

Deel dit bericht