Focusgroep GGz Den Haag

In het afgelopen jaar is de focusgroep GGZ Den Haag diverse malen bijeen gewenst om vanuit cliëntperspectief  te reageren op de beleidsontwikkeling inzake de WMO  van de gemeente. Dit heeft geresulteerd in een uitgebreide schriftelijk reactie waarin we eerst acht speerpunten geformuleerd hebben die aangeven wat we ingaande 2015 willen zien als uitwerking van gemeentelijk beleid. Daarna leveren we, vanuit onze speerpunten, commentaar op de rapporten van de expertgroepen van juni 2013 en op daarop aansluitende voornemens van de gemeente.

De namen die onder deze korte inleiding staan zijn van meerdere cliëntenraden en andere fora van doelgroepen in Den Haag. Die geven daarmee aan dat men de reactie van de focusgroep die hieronder is uitgewerkt ondersteunt.

Geplaatst op donderdag 16 januari 2014 in Algemeen.

Deel dit bericht