Online zelfhulp

Online zelfhulp: “effectief in terugdringen gedachten aan zelfmoord”.
De cursus is via het online suïcidepreventie-platform www.113online.nl voor iedereen gratis toegankelijk.