Voorlichting door ervaringsdeskundigen

Sinds dit voorjaar beschikt Kompassie over een eigen voorlichtingsgroep.

De voorlichtingsgroep bestaat uit een aantal mensen die zelf ervaring hebben opgedaan met de GGz en deze ervaring wensen in te zetten voor anderen. Zij hebben allen een hersteltraining gevolgd, waardoor zij inzicht hebben verkregen in hun eigen herstelproces en hebben geleerd wat hun eigen ervaringskennis is en hoe deze kan worden ingezet.

Voorlichting voor en door mensen met een psychische kwetsbaarheid dient meerdere belangen:

  • De burgers maken kennis met en krijgen een (reëler) beeld van wat mensen met een psychische kwetsbaarheid meemaken en hoe zij hiermee omgaan;
  • De professionals worden bewust gemaakt van hun gedrag en houding, en welk effect dit kan hebben op iemand met een psychische kwetsbaarheid;
  • De voorlichting kan deel uit maken van het studieprogramma van diverse beroepsopleidingen binnen zorg, welzijn en hulpverlening;
  • De voorlichters doen relevante ervaring op welke hen sterkt in hun zelfvertrouwen en herstel.

Daarbij is voorlichting geen éénrichtingsverkeer, de dialoog wordt tot stand gebracht en negatieve maar zeker ook positieve ervaringen kunnen met elkaar worden gedeeld.
De voorlichting kan worden gegeven aan bijvoorbeeld gemeentelijke diensten, huisartsen, instanties (zoals loketmedewerkers UWV), scholen (de toekomstige hulpverleners), cliënten- of familiebijeenkomsten binnen de GGZ, introductiedagen voor nieuwe medewerkers etc.

Het programma
Het programma kan geheel op maat worden gemaakt. De groepsgrootte, de doelgroep en het doel van de voorlichting kunnen immers uiteenlopen. Grofweg zal een voorlichting ongeveer anderhalf uur in beslag nemen.

Van te voren worden uw wensen en de (praktische) mogelijkheden samen met u geïnventariseerd en vastgelegd op een opdrachtformulier.

Wat kost het
Alleen de werkelijk gemaakte onkosten (zoals reiskosten) worden bij u in rekening gebracht. Voor onze ervaringsdeskundigen vragen wij om een vrijwillige bijdrage of attentie.

Meer weten?
Indien u geïnteresseerd bent in een voorlichting of hier meer over wilt weten, kunt u contact opnemen met Miranda Vogel, projectmedewerker, via (070) 427 32 40 of m.vogel@kompassie.nl

Klik hier voor de informatieflyer, om op te hangen of uit te delen.

Geplaatst op woensdag 21 mei 2014 in Algemeen.

Deel dit bericht