Factsheet Hervorming Langdurige intramurale GGz

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft een factsheet gepubliceerd over de Hervorming langdurige zorg, specifiek voor intramurale geestelijke gezondheidszorg (GGz) voor mensen van 18 jaar en ouder.

18+-jarigen met een indicatie ZZP-ggz-B of ZZP-ggz-C zijn voor de langdurige intramurale GGz verdeeld in drie groepen.

  • Krijgt een cliënt intramurale zorg gericht op behandeling en herstel? Dan vallen zijn zorg en ondersteuning vanaf 1 januari 2015 onder de Zorgverzekeringswet (Zvw).
  • Krijgt een cliënt intramurale zorg gericht op begeleiding en wonen? Met andere woorden: woont de cliënt beschermd? Dan krijgt vanaf 1 januari 2015 de gemeente de regie over zijn zorg en ondersteuning. Dit valt onder de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo 2015).
  • De intramurale zorg voor de meest kwetsbare ggz-cliënten valt vanaf 1 januari 2015 onder de Wet langdurige zorg (Wlz).
  • In de factsheet staat puntsgewijs per groep hoe straks de toegang, het overgangsrecht, de eigen bijdrage en de mogelijkheden van een persoonsgebonden budget (pgb) geregeld zijn.

Je kunt de factsheet hier downloaden.