Algemene tegemoetkoming Wtcg afgeschaft, die voor arbeidsongeschikten blijft bestaan

De algemene tegemoetkoming Wtcg (Wet Tegemoetkoming Chronisch zieken en Gehandicapten) is afgeschaft. Eind 2014 betaalt het CAK de Wtcg over 2013 uit. Dit is de laatste uitbetaling van de Wtcg. In plaats van de Wtcg gaat de gemeente ondersteuning op maat bieden. De gemeente kan u ondersteunen via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) of de bijzondere bijstand.

De tegemoetkomingen voor arbeidsongeschikten blijven bestaan. Bent u (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor een tegemoetkoming uit de Wtcg van € 342 netto.

Klik hier voor meer informatie over de algemene tegemoetkoming en hier voor informatie over de tegemoetkoming voor arbeidsongeschikten.