Factsheet hervorming langdurige zorg

In deze factsheet leest u welke gevolgen de voorgenomen hervorming van de langdurige zorg heeft. Ook leest u waar u straks voor welke zorg terecht kunt.

Factsheet langdurige zorg