Factsheet Cliëntondersteuning in de nieuwe WMO

In de nieuwe WMO 2015 staat dat gemeenten nieuwe taken krijgen op het gebied van cliëntondersteuning. Maar wat gaat er precies veranderen? Hoe kunnen WMO-raden, lokale belangenbehartigers en cliëntenraden er aan bijdragen dat gemeenten deze nieuwe taken zorgvuldig oppakken? En waarom is het belangrijk om hier nu aandacht aan te besteden?

De nieuwe factsheet ‘Cliëntondersteuning in de nieuwe WMO’  van AVI (Aandacht Voor Iedereen) gaat in op deze en andere vragen.

Naast deze algemene AVI-factsheet over cliëntondersteuning, publiceerde het Transitiebureau onlangs ook een informatiekaart over cliëntondersteuning en de ggz-doelgroep.