Landelijk Meldpunt Zorg

Donderdag 17 juli jl. is het Landelijk Meldpunt Zorg geopend. Op het meldpunt van het ministerie van VWS kunnen mensen terecht met vragen en klachten over de kwaliteit van zorg.

Het meldpunt is te vinden op www.landelijkmeldpunt zorg.nl. Iedereen kan daar terecht voor advies en begeleiding inzake klachten over de kwaliteit van zorg.

Lees hier het volledige artikel.