Consequenties van de Participatiewet voor Wajongers

Op 1 juli heeft de Eerste Kamer de Participatiewet aangenomen. Al voordat deze wet van kracht wordt (1 januari 2015) heeft dit consequenties.

Aanvraag Wajong 2014 tot 10 september

Om nog aanspraak te maken op de huidige Wajong (werkregeling) moet een nieuwe aanvraag uiterlijk 10 september 2014 zijn ontvangen door UWV. Aanvragers mogen een aanvraag doen vanaf zes maanden voor hun 18e verjaardag.

Wajong ná 10 september

Aanvragen die na 10 september worden ontvangen vallen onder de Wajong 2015 en Participatiewet. Dit omdat in de huidige Wajong een wettelijke termijn van 16 weken geldt vanaf de dag van aanvraag, voordat het recht op Wajong kan ontstaan.

Aanvragen voor de Wajong die in de periode 11 september tot en met 31 december binnenkomen, worden door UWV in behandeling genomen en op de gebruikelijke wijze beoordeeld. De aanvrager krijgt alleen een Wajong-uitkering als hij volgens UWV volledig en duurzaam arbeidsongeschikt is. Indien dat niet het geval is, kan deze aanvrager worden verwezen naar de gemeente.

Lees ook de berichtgeving op de website van het UWV.