Depressie Vereniging start lotgenotengroep in Den Haag

De Depressie Vereniging is op zoek naar personen met depressieve klachten, die behoefte hebben om zich aan te sluiten bij een lotgenotengroep in Den Haag. De groep zal ongeveer eens per maand bij elkaar gaan komen, in het pand van Kompassie.

Op veel personen met depressieve klachten heeft contact met lotgenoten een positieve uitwerking. In samenwerking met Kompassie, start de Depressie Vereniging binnenkort een lotgenotengroep in Den Haag. Bij contact tussen lotgenoten moet gedacht worden aan een (maandelijkse) ontmoeting tussen personen die in een soortgelijke situatie verkeren – mensen met depressieve klachten – en die ervaringen, tips en informatie uitwisselen. De gesprekken worden geleid door een gespreksleider. Deelname biedt de deelnemers (h)erkenning, aandacht, emotionele en praktische steun, maar is geenszins therapie.

Vanaf de tweede bijeenkomst wordt lidmaatschap een vereiste voor deelname. Door lid te worden kan de Depressie Vereniging – met deze (financiële) steun – verder werken aan het opbouwen van onder meer het landelijke bereik van de vereniging en lotgenotencontact op meer plaatsen in het land realiseren. In 2014 nog lid worden? Dit kan al voor € 12,50 euro.

Heb jij interesse je aan te sluiten bij deze groep en/of lid te worden van de Depressie Vereniging en haar initiatieven te steunen, neem dan contact op met hen via info@depressievereniging.nl of mobiel 06 53 947 633.

Ook kun je via Kompassie contact opnemen: info@kompassie.nl of (070) 427 32 40

Geplaatst op vrijdag 5 september 2014 in Algemeen.

Deel dit bericht