Strengere eisen voor bijstandsgerechtigden

De overheid gaat vanaf 1 januari 2015 de regels rond de bijstand aanpassen om de sociale zekerheid betaalbaar te houden. Er komen strengere eisen voor mensen met een bijstandsuitkering. Gemeenten kunnen bijvoorbeeld een tegenprestatie vragen voor de uitkering. En huishoudens met verschillende uitkeringen mogen niet meer geld ontvangen dan nodig.

Bekijk hier alle aangescherpte eisen.