Doe mee aan de raadpleging: Zorg naar de gemeente, bent u al geïnformeerd?

Per 1 januari 2015 gaat veel zorg naar gemeenten. Hebt u of uw familielid een Awbz-indicatie en moet u per 1 januari voor ondersteuning aankloppen bij uw gemeente? Dan wil Per Saldo, de belangenvereniging van mensen met een persoonsgebonden budget, samen met acht andere cliëntenorganisaties heel graag weten hoe u daarover tot nu toe bent geïnformeerd. Doe daarom mee aan de digitale raadpleging. U helpt zo mee om de voorlichting hierover te verbeteren.

Veel ondersteuning gaat naar gemeenten  Mensen met een beperking, ouderen, chronisch zieken en mensen met psychische problemen, krijgen nu vaak ondersteuning via de Awbz. Het kan gaan om begeleiding, dagbesteding, kortdurend verblijf, beschermd wonen (via een RIBW) en de doventolk. Vanaf 1 januari moet u voor al deze vormen van ondersteuning aankloppen bij uw gemeente. Vermoedelijk heeft u al het nodige gehoord over deze verandering. Bijvoorbeeld uit de pers, van uw gemeente of van het zorgkantoor. Met deze raadpleging wil Per Saldo nagaan of de voorlichting tot nu goed is verlopen.

Dit wil Per Saldo weten

Bent u geïnformeerd over de veranderingen en over de overgangsregeling? Begrijpt u wat de informatie voor u betekent? Weet u waar u voor aanvullende informatie terecht kunt?   Doe mee! De raadpleging ‘Zorg naar gemeenten: bent u al geïnformeerd?’ loopt tot 4 oktober. Ze is gericht op iedereen die met bovenstaande veranderingen te maken krijgt. Dus ook op mantelzorgers! Het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer 10 minuten. Per Saldo zou het erg op prijs stellen als u meedoet.

Ga hier naar de vragenlijst.

Programma ‘Aandacht voor iedereen’

De digitale raadpleging is onderdeel van het programma Aandacht voor iedereen (AVI). In het programma werken negen organisaties samen om alle betrokken partijen goed voor te bereiden op de overheveling van Awbz-zorg naar gemeenten. De negen organisaties zijn: ouderenkoepel CSO, Ieder(in), Koepel Wmo-raden, Landelijk Platform GGz,, Mezzo, NPCF, Oogvereniging, Per Saldo, en Zorgbelang Nederland. Het programma Aandacht voor iedereen wordt gefinancierd door het ministerie van VWS. Meer informatie hierover vind je op de website: www.aandachtvooriedereen.nl.

Geplaatst op zondag 7 september 2014 in Algemeen.

Deel dit bericht