Op de wachtlijst voor GGz? Wijs je zorgverzekeraar op haar zorgplicht

In haar uitzending van 21 september jl. besteedde Kassa opnieuw aandacht aan de lange wachttijden binnen de GGz, waarbij het verhaal van Hans als schrijnend voorbeeld diende.

Bezuinigingen

Gespecialiseerde psychologen, psychiaters en GGz-instellingen kunnen sinds de bezuinigingen fors minder mensen opvangen. De zorgcontracten die verzekeraars hebben gesloten met GGz-behandelaars blijken vaak te krap waardoor veel behandelaars halverwege dit jaar al aan het zorgplafond zitten en geen patiënten meer kunnen aannemen.

Treeknormen

In de uitzending van Kassa van 24 mei jl. uitte het Landelijk Platform GGz reeds haar zorgen omdat er verontrustende signalen binnen kwamen over lange wachtlijsten en -tijden in de gespecialiseerde GGz. Patiënten zouden soms maandenlang op een behandeling moeten wachten of niet naar de instelling/behandelaar van hun keuze kunnen. Dit terwijl er Treeknormen zijn waarin is vastgesteld dat patiënten binnen een bepaald aantal weken (variërend van vier tot zes weken per soort aandoening en behandeling) geholpen moeten kunnen worden.

Meldactie

Het Landelijk Platform GGz startte vervolgens op 5 juni 2014 een meldactie om naast signalen een beter beeld te krijgen van de omvang van het probleem. Hoeveel mensen hebben met wachtlijsten en wachttijden te maken en bij welke instellingen? Er is een wettelijk recht op zorg, maar op welke wijze worden patiënten geholpen door zorgverzekeraars, zorgaanbieders en huisartsen om ook op tijd die noodzakelijke zorg te krijgen?

Resultaten

Uit de meldactie blijkt dat de norm voor wachttijden voor een intakegesprek en voor een behandeling bij de gespecialiseerde GGz ruimschoots worden overschreden. 45% van de respondenten geeft aan dat ze langer dan de ‘Treeknorm’ van zes weken moeten wachten op een behandeling. 21% van de respondenten geeft zelfs aan dat ze langer dan vier maanden moeten wachten op een behandeling. De zorgverzekeraar heeft de plicht om de zorg tijdig te leveren, maar uit de meldactie blijkt dat de verzekeraar deze zorgplicht in de praktijk niet altijd nakomt.

Reacties

GGZ Nederland en Zorgverzekeraars Nederland horen verhalen van cliënten die te lang op wachtlijsten staan, maar zien niet ‘een algemeen landelijk beeld’. Zorgverzekeraars Nederland deed in de uitzending een oproep. “Patiënten, ga naar je verzekeraar! Als het om kwetsbare groepen gaat neem dan contact op met je huisarts of vraag de GGZ instelling dat te doen.” Ook het LPGGz vindt dat de huisartsen patiënten, die op een wachtlijst voor een GGZ-behandelaar staan, op de zorgplicht van de verzekeraar moeten wijzen. GGZ Nederland benadrukt dat verzekeraars zorgplicht hebben en goed moeten luisteren naar signalen die zorgaanbieders geven.

Kijk op de site van jouw zorgverzekeraar en zoek naar ‘wachtlijstbemiddeling’ !!!

Lees en bekijk hier het volledige fragment en begeleidend schrijven uit de uitzending van Kassa.

Geplaatst op dinsdag 23 september 2014 in Algemeen.

Deel dit bericht