De Stamtafel Discussie over ‘Overlast door psychiatrisch patiënten’

Zaterdag 20 september jl. was Ronald van Noort, nauw betrokken bij Kompassie, te gast bij ‘de Stamtafel Discussie’, een radioprogramma van de lokale omroep RTV-Discus.

RTV-Discus maakt politieke, maatschappelijke en culturele radio en televisieprogramma’s, met als doel het maatschappelijk debat te bevorderen en de culturele uitingen zichtbaar te maken. In deze Stamtafel Discussie werd het onderwerp ‘Overlast door psychiatrische patiënten’ besproken, in relatie tot het al dan niet verzekerd zijn van de doelgroep.

Aan tafel bij presentator Joop Schouten zaten Ronald van Noort, cliëntenraad I-Psy, Erwin van den Oever, regiomanager Limor en Frank Elion van IzaCura. I-Psy is specialist op het gebied van interculturele psychiatrie. Limor is een landelijke organisatie voor maatschappelijke opvang en rehabilitatie. Zorgverzekeraar IzaCura biedt in samenwerking met de gemeente Den Haag speciaal voor de mensen met een laag inkomen (maximaal 110% van het sociale minimum) een zorgverzekering aan.

Aan het eind van de uitzending deden de aanwezigen de volgende oproep aan politiek Den Haag:

  • Frank: zorg dat de gemeenten per 1-1-2015 klaar zijn voor de langdurige zorg. Dit vergt vooral een gedragsverandering van de ambtenaren, zij zullen hun regierol moeten pakken.
  • Ronald: ga in gesprek met de cliëntenbelangenorganisaties en de cliëntenraden. Zij kennen de problematiek. Laat de gemeentelijke diensten OCW en SZW meer samenwerken.
  • Erwin: zorg voor ontschotting van de gemeentelijke diensten. Zoek de samenwerking op, heb meer vertrouwen in elkaar en in de zorginstellingen. Ga innovatief te werk, kijk naar de toekomst, wees niet bang voor de burger.

Beluister hier de hele radio-uitzending: http://www.rtvdiscus.nl/video/herhaling.htm