Verlenging meldactie GGz: wat merkt u van de veranderingen en bezuinigingen?

Op 24 juli jl. startte Zorgbelang Zuid-Holland in samenwerking met de vier Regionale Cliënten Organisaties GGz, waaronder Kompassie, een gezamenlijke meldactie. Deze meldactie wordt voorlopig nog even verlengd, gisteren is de landelijke en lokale pers opnieuw benaderd met een persbericht.

Door bezuinigingen en een combinatie van diverse veranderingen van het overheidsbeleid krimpt de geestelijke gezondheidszorg (GGz) flink. Eerder dit jaar was vooral Rivierduinen in het nieuws met het ontslag van honderden personeelsleden. Ook andere instellingen moeten de gevolgen van bezuinigingen opvangen. Cliënten, hun naasten én zorgverleners maken zich ongerust, zeker omdat zij tot nu toe summier worden geïnformeerd over de praktische gevolgen van de bezuinigingen voor hen.

Meld daarom wat u als cliënt (of familie of andere naaste) merkt van de veranderingen en bezuinigingen op de geestelijke Gezondheidszorg (GGz) en jeugd-GGz. Dit kan bijvoorbeeld onzekerheid over de voortzetting van een behandeling zijn, toegenomen wachttijden of onduidelijkheid over de vervanging van de behandelaar.

U kunt het melden via het digitale formulier op de website van Zorgbelang Zuid-Holland. U kunt anoniem melden, waardoor uw privacy is geborgd.

Als u vragen heeft over het formulier kunt u bellen met (088) 929 40 19 (ma t/m vr van 09.00-16.30). Ook kunt u terecht bij Kompassie, tel. (070) 427 32 40 of mailen naar info@kompassie.nl

Ten slotte kunt u op social media van u laten horen door de hashtag #meldactieggz te gebruiken.

Duidelijkheid en zichtbaarheid gevolgen

Zorgbelang Zuid-Holland en de Regionale Cliënten Organisaties GGz bundelen alle meldingen. Hiermee willen we bereiken dat er duidelijkheid komt voor cliënten en dat de problemen die de veranderingen met zich meebrengen zichtbaar worden. Bovendien worden de uitkomsten gedeeld met het Landelijk Platform GGz.

Lees hier het volledige Persbericht Meldactie GGz dat op 26 september is verzonden naar de landelijke en lokale media.

Geplaatst op zaterdag 27 september 2014 in Algemeen.

Deel dit bericht