Extra geld voor mensen met een laag inkomen

Veel mensen hebben moeite met rondkomen. Heeft u een laag inkomen of bent u Zzp-er met weinig inkomsten of heeft u een bijstandsuitkering, dan heeft u misschien in 2014 recht op extra geld van de gemeente. Dit geld is bedoeld als tegemoetkoming in uw koopkracht.

De tegemoetkoming is:

  • € 100 voor een (echt)paar
  • € 90 voor een alleenstaande ouder
  • € 70 voor een alleenstaande 

Om te kunnen bepalen of u recht heeft op de tegemoetkoming wordt gekeken naar het inkomen in de maand september 2014. Het hangt van iemands persoonlijke situatie af waar de inkomensgrens precies ligt. Die varieert van € 245 tot € 1500.

Wilt u weten of u recht heeft op het extra geld? Ga dan naar www.laaginkomen.nl en doe de test.

Ontvangt u een WWB, IOAW of IOAZ uitkering of heeft u in 2014 eerder één van de volgende regelingen ontvangen:

  • langdurigheidtoeslag
  • gemeentelijke tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten
  • ouderenfonds

Dan hoeft u geen aanvraagformulier in te vullen. U krijgt het geld eind van jaar automatisch op uw rekening gestort.

Aanvragen:

Mensen die niet automatisch een tegemoetkoming ontvangen kunnen vanaf half november een aanvraag doen via een aanvraagformulier (het aanvraagformulier is nú nog niet beschikbaar).

Voorwaarden:

  • U bent 18 jaar en ouder en geen student
  • En u heeft een inkomen van max. 110% van de geldende bijstandsnorm