113Online zoekt cliëntenraadsleden

113Online zoekt mensen met ervaringsdeskundigheid, om een cliëntenraad verder mee te vormen. Ook naasten en nabestaanden zijn welkom.

Zij zoeken nog naar 1 á 2 personen en hopen december 2014 of begin 2015 de raad gevormd te hebben. Zie www.113online.nl voor meer informatie over de online zelfmoordpreventie hulplijn.

Profiel cliëntenraadslid

113Online vindt de volgende competenties belangrijk:

  • In staat zijn om aan te geven waar zich knelpunten voordoen in de zorg;
  • In staat zijn om breder te denken dan de eigen situatie en ervaringen te vertalen naar algemene verbeterpunten;
  • In staat zijn om met professionals van gedachten te wisselen en standpunten te verdedigen.

Een potentieel lid heeft ervaringsdeskundigheid. Hij of zij kan en wil in de startmaanden van de cliëntenraad ongeveer 2 á 4 uur per week aan de raad besteden. In verder overleg zal worden bepaald hoe vaak de raad op een meer reguliere basis bijeen zal komen. Ervaring met de GGZ is niet noodzakelijk.

Ook naasten en nabestaanden van mensen die suïcide hebben gepleegd, kunnen zitting nemen in de cliëntenraad van 113Online. In de Bijlage Clientenparticipatie vindt u meer informatie over cliëntenparticipatie zoals geformuleerd door 113Online.

Bent u geïnteresseerd? Of wilt u eerst meer informatie?

U kunt contact opnemen met Witta Tjan, cliëntenraad 113Online: witta.tjan@gmail.com.

Geplaatst op woensdag 29 oktober 2014 in Algemeen.

Deel dit bericht