Bijstand mogelijk lager voor mensen die woning delen

Heeft u een bijstandsuitkering en woont u met meerdere personen van 21 jaar of ouder in één huis? Dan kan het zijn dat u vanaf 1 juli 2015 een lagere bijstandsuitkering krijgt.

Hoe meer personen van 21 jaar of ouder in één huis wonen, hoe lager de bijstandsuitkering per persoon wordt. Dit heet de kostendelersnorm. De kostendelersnorm gaat er vanuit dat als u met meer mensen in een huis woont, u de woonkosten met elkaar kunt delen.

Uitzonderingen

In de volgende gevallen valt u niet onder de kostendelersnorm:

  • Als u uw woning alleen deelt met iemand jonger dan 21 jaar
  • Als u bij de gemeente geregistreerd staat als getrouwd of samenwonend en niet met andere personen van 21 jaar of ouder uw woning deelt
  • Als u uw woning deelt met een student die recht heeft op studiefinanciering (volgens de Wet Studiefinanciering 2000)
  • Als u uw woning deelt met een leerling die de beroepsbegeleidende leerweg (BBL) volgt. Dit zijn leerlingen die meestal vier dagen per week werken en een dag per week naar school gaan
  • Als u uw woning deelt met een leerling die onderwijs volgt met recht op een financiële bijdrage op basis van de Wet tegemoetkoming onderwijskosten schoolgaande kinderen (Wtos)
  • Als u uw woning deelt met kamerhuurders of kostgangers die een commerciële prijs betalen voor de huur van een kamer of voor kost en inwoning.

De gemeente beoordeelt in de periode van januari tot en met juni 2015 de woonsituatie van mensen met een bijstandsuitkering. Hiervan ontvangt u daarna schriftelijk bericht.

Nieuwe uitkeringen

Als u in 2015 een bijstandsuitkering aanvraagt, krijgt u direct te maken met de nieuwe berekening van de hoogte van uw bijstandsuitkering.

IOAW of IOAZ uitkering

De kostendelersnorm is ook van toepassing op IOAW of IOAZ uitkeringen. Ontvangt u een IOAW of IOAZ uitkering? Dan geldt de kostendelersnorm per 1 juli 2015.

Meer informatie: www.denhaag.nl/servicepuntsociaal