Factsheet Werk, Eenzaamheid en Stigma – door Panel Psychisch Gezien

Werken is voor velen om vele redenen belangrijk. Het kabinet heeft voor de komende periode niet voor niets zo sterk op brede stimulering van arbeidsparticipatie ingezet. De Participatiewet, die begin 2015 in werking treedt, heeft als doel om ook meer mensen met een arbeidsbeperking aan het werk helpen. Hoe zit het eigenlijk met de werksituatie van mensen met langdurige psychische problemen en hun ervaringen en wensen op dit gebied?

Een antwoord op dergelijke vragen is ook belangrijk gezien de veranderingen in het landelijke zorgbeleid voor mensen uit deze doelgroep. Zo wordt in het kader van ‘ambulantisering’ hulp en ondersteuning steeds meer in de eigen omgeving van mensen geboden, in plaats van binnen de instellingen.

Er is nu een factsheet verschenen dat een actueel en concreet beeld geeft van de werksituatie van volwassenen met aanhoudende psychische problemen. Dit factsheet is gebaseerd op een enquête in het najaar van 2013 onder 574 leden van het panel Psychisch Gezien. De factsheet geeft ook een inzicht in de veranderingen op het gebied van werk ten op zichte van 2010.

De factsheet is te vinden op www.psychischgezien.nl maar ook hier te downloaden:

Factsheet panel Psychisch Gezien

Uit de peiling Psychisch Gezien blijkt dat een derde van de leden zonder baan graag aan het werk zou willen. 19%  van de panelleden heeft een betaalde baan tegenover 70%  van de algehele bevolking.

Enkele bevindingen:

  • een op de drie leden zonder werk zou het komende jaar willen werken
  • een vijfde ziet af van solliciteren vanwege mogelijke reacties van anderen op hun psychische klachten
  • veel leden doen vrijwilligerswerk (46%),  in de algemene bevolking doet 37% vrijwilligerswerk

Wat is panel Psychisch Gezien

Zicht krijgen op de woon- leef- en werksituatie van mensen met een ernstige psychiatrische aandoening, hun mening peilen over actuele kwesties in de GGz en in beeld krijgen hoe zij de aangeboden zorg en ondersteuning ervaren. Dat is waarom in 2010 panel Psychisch Gezien is opgericht. Inmiddels telt het Panel ruim 800 leden die enkele keren per jaar een vragenlijst invullen.

Lid worden

Wilt u ook lid worden van het panel om zo een beter beeld te geven van het leven en visie van mensen met langdurige psychische klachten? Meld u dan gratis aan op www.psychischgezien.nl of neem contact met het panelteam (panel@trimbos.nl) 030-2959280. Panelleden ontvangen een vergoeding van 5 euro. Alle gegevens worden vertrouwelijk en anoniem verwerkt.

Instellingen die GGZ zorg leveren, help s.v.p. mee om het panel sterker te maken

Het panel is op zoek naar nieuwe leden en zij kunnen uw steun daarbij goed gebruiken. Als instelling kunt u namelijk een belangrijke bijdrage leveren aan de werving van cliënten. Door cliënten schriftelijk te vragen mee te doen of door het panel binnen uw instelling onder de aandacht te brengen d.m.v. folders of posters.

Voor meer informatie over Panel Psychisch Gezien

Ga naar www.psychischgezien.nl  en download de informatiefolder voor uzelf en/of voor anderen.

Geplaatst op maandag 3 november 2014 in Algemeen.

Deel dit bericht