Inspraakreactie Focusgroep GGz op concept beleidsplan WMO

Kompassie is door de gemeente Den Haag formeel aangewezen als collectieve belangenbehartiger van cliënten met psychiatrische problematiek. Vanuit die hoedanigheid coördineert Kompassie de Focusgroep, een afvaardiging van Haagse GGz-cliënten of hun vertegenwoordigers, die zich focussen op de drie transities (met name op de transitie langdurige zorg).

Vanuit de Focusgroep is gereageerd op de inspraakversie van het Beleidsplan Maatschappelijke Ondersteuning 2015-2016, welke gepubliceerd is d.d. 29 september 2014. In die notitie wordt onder de loep genomen hoe het Beleidsplan MO zich verhoudt tot de collectieve belangen van de GGz-doelgroep.

U kunt de volledige notitie, welke op 7 november jl. is aangeleverd bij de gemeente, hier downloaden: Inspraakreactie Focusgroep op concept beleidsplan Wmo 2015-2016

Geplaatst op zaterdag 8 november 2014 in Algemeen.

Deel dit bericht