Veranderingen voor de GGz in beeld

GGZ Connect heeft in samenwerking met het ministerie van VWS (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) een animatie gemaakt over de veranderingen in de zorg, specifiek gericht op de ggz.

Voor de ggz zijn de hervormingen erg complex, omdat de veranderingen voor deze sector plaatsvinden binnen vier verschillende wetten:

Jeugdwet, Wmo 2015, Wet langdurende zorg en de Zorgverzekeringswet.

Dit filmpje laat zien welke veranderingen plaatsvinden voor de jeugd-ggz, de langdurende ggz en beschermd wonen.

Bekijk het filmpje hier.