Afschaffing vrije artsenkeuze een feit

De Eerste Kamer heeft ingestemd met de wijzigingen van artikel 13 van de Zorgverzekeringswet, dat meldt de Volkskrant. De oppositie in de Eerste Kamer slaagde er niet in een bres te schieten in het front van VVD, PvdA, D66, Cu en SGP. Hierdoor is vrije artsenkeuze niet meer mogelijk. Het nieuwe systeem gaat in 2016 in.

Het wijzigen van artikel 13 in de Zorgverzekeringswet heeft al de nodige discussie opgeleverd. Zo nam de Eerste Kamer eerder nog een manifest in ontvangst over het behoud van de vrije artsenkeuze. Het manifest werd ondersteund door ruim 70 maatschappelijke organisaties die samen 5,5 miljoen Nederlanders vertegenwoordigen.

Op dit moment is het nog zo dat zorgverzekeraars op basis van artikel 13 een lagere vergoeding dan 100 procent mogen geven als een verzekerde naar een niet-gecontracteerde aanbieder gaat. De vergoeding mag echter niet zo laag zijn dat het voor de verzekerden een “hinderpaal” is om naar een niet-gecontracteerde zorgaanbieder te gaan. Dit zal dus hoogstwaarschijnlijk veranderen. De wijziging zal niet gelden voor de eerstelijns zorg.

Tegenstanders, de SP voorop, vrezen dat de macht van zorgverzekeraars te groot wordt. Vier verzekeraars – Achmea, VGZ, CZ, Menzis – verzekeren al 90 procent van de Nederlanders. Kleinschalige specialistische zorg zou het gevaar lopen niet meer te worden gecontracteerd. Omdat de wijziging ook geldt voor de geestelijke gezondheidszorg, ggz, waar veel zelfstandig gevestigde specialisten werken, zou daar een sanering dreigen.

Minister Schippers meent juist dat verzekeraars die de budgetpolis gaan aanbieden, medisch specialisten gaan selecteren op kwaliteit. Nu concurreren zorgverzekeraars vooral op prijs bij het aanbieden van dezelfde basisverzekering . Schippers verwacht dat verzekeraars voortaan ook op kwaliteit van de gecontracteerde zorg gaan concurreren.