Armoedebestrijding in 2015 topprioriteit. Gemeente: 62 miljoen voor Haagse minima

De gemeente besteedt in 2015 ruim 62 miljoen euro aan armoedebestrijding, 7 miljoen meer dan in 2014. Per huishouden met een inkomen tot 110% van het sociaal minimum investeert Den Haag daarmee het hoogste bedrag binnen de G4. Dit staat in een brief die wethouder Rabin Baldewsingh (Sociale Zaken) deze week aan de gemeenteraad heeft verstuurd. Naast kinderen en ouderen wordt ook aan ZZP’ers meer steun gegeven.

Wethouder Rabin Baldewsingh: “Armoedebestrijding is een van de grootste uitdagingen van dit college. Armoede kan gezinnen ontwrichten. Werk en onderwijs blijven de beste weg uit armoede en schulden. Daarom hebben wij een 10.000 banenplan en pakken we de jeugdwerkloosheid aan. In Den Haag hebben we daarom armoedebeleid dat activerend is waar het kan en bescherming biedt waar het moet.”

Minima: Den Haag telt momenteel 44.270 huishoudens die moeten rondkomen van een inkomen tot 110% van het sociaal minimum, met ruim 23 duizend kinderen (22%). De nieuwe maatregelen op gebied van armoedebestrijding komen vooral ten goede aan kinderen, ouderen en ZZP’ers die op of onder de armoedegrens leven. Voor mensen die in de knel dreigen te komen door onvoorziene tegenvallers wordt maatwerk geboden via de bijzondere bijstand. Hiervoor wordt 2 miljoen euro extra gereserveerd.

Kinderen: Kinderen uit arme gezinnen worden geholpen met kindpakketten waardoor zij dezelfde kansen krijgen als kinderen uit gezinnen zonder armoede. Hiervoor is 1 miljoen euro  extra beschikbaar. Dit wordt bijvoorbeeld besteed aan gratis voorschool voor peuters, winterkleding voor kinderen en volledige vergoeding van een sport- of culturele activiteit. De overige maatregelen voor kinderen met een ooievaarspas worden samen met kinderen uit de doelgroep verder ingevuld.

Zelfstandigen: ZZP-ers die maximaal 110% van het sociaal minimum verdienen kunnen ook rekenen op steun van de gemeente. In Den Haag valt 16% van de ZZP’ers onder de groep ‘werkende armen’. Voor hen komt er begeleiding om armoede en faillissement te voorkomen. Daarnaast wordt de aanvraag voor armoede-voorzieningen voor ZZP’ers vereenvoudigd.

Ouderen: De Gemeente investeert in de gezondheid en mobiliteit van ouderen. Ouderen moeten in staat zijn om actief deel te nemen aan de maatschappij. Vanaf 2015 kunnen ouderen met een Ooievaarspas daarom altijd gratis gebruik maken van het OV in Den Haag. Voorheen kon dit niet tijdens de spits. Ook wordt het aanbod voor ouderen van de Ooievaarspas uitgebreid.

Ziektekosten: Mensen met een inkomen tot 110% van het sociaal minimum krijgen recht op een tegemoetkoming in hun zorgpremie van 20 euro per maand. Voor mensen met een inkomen tussen de 110% en de 130% van het sociaal minimum is die tegemoetkoming 10 euro per maand. Ouderen hebben recht op een tegemoetkoming van maximaal 360 euro per jaar.

Schuldhulpverlening: De gemeente blijft alle minima ondersteunen bij het op orde krijgen van hun financien. Zo kan de meest kwetsbare groep hulp krijgen bij hun administratie en tips over aftrekposten en mogelijke besparingen. Nieuw is dat ZZP’ers makkelijker gebruik kunnen maken van de gemeentelijke schuldhulpverlening. Het beleid om in samenwerking met woningbouwcorporaties  huisuitzettingen te voor komen, zoals dat in de afgelopen jaren is ontwikkeld, blijft van kracht.

Bron: Haags nieuwsblad 15-1- 2015