Meld ons uw ervaringen met de WMO-aanvraag per 1-1-2015

Kompassie hoort graag van GGz-cliënten of hun naasten terug wat hun ervaringen zijn met het nieuwe proces van aanvragen binnen de WMO (sinds 1-1-2015).

Sinds 1 januari 2015 kunnen Haagse burgers via het formulier ‘Advies op maat’ advies bij de gemeente aanvragen, als ze ondersteuning of begeleiding nodig hebben bij dagelijkse activiteiten of op het gebied van dagbesteding. Of wanneer er hulp nodig is op verschillende gebieden en zij eerst advies wensen. Bijvoorbeeld omdat ze psychische problemen hebben.

Als hulpverlener, familie of vriend kunt u de vragenlijst ook namens iemand anders invullen. U wordt dan wel om toestemming gevraagd.

De gemeente Den Haag stuurt u vervolgens een 1e advies.

Daarin staat:

  • met welke activiteiten u zelf aan de slag kunt (in uw wijk, of met behulp van uw omgeving)
  • welke hulpmiddelen u kunt aanvragen en welke hulp de gemeente u kan bieden
  • welke afspraken met hulpverleners u kunt maken voor verder advies en ondersteuning

Indien u akkoord gaat met dit advies, wordt de melding doorgezet en volgt er een inhoudelijk onderzoek. Bekeken wordt of en hoe er een maatwerkvoorziening ondersteuning kan worden ingezet. Hier wordt wederom een advies over afgegeven en met dit 2e advies kan bij de gemeente Den Haag een beschikking worden aangevraagd.

Wat zijn uw ervaringen? Wordt uw aanvraag toegekend? Zo niet, weet u waar u dan wél met uw behoefte aan ondersteuning of begeleiding terecht kan? Etc. etc.

Laat het ons weten via (070) 427 32 40, stuur een mail naar info@kompassie.nl óf loop gewoon even binnen op Laan 20.

Geplaatst op woensdag 25 februari 2015 in Algemeen.

Deel dit bericht