Mensen met eetstoornissen krijgen inspraak in wetenschappelijk onderzoek

Centrum Eetstoornissen Ursula van de GGZ-organisatie  Rivierduinen gaat aan cliënten vragen wat er onderzocht moet worden op het gebied van eetstoornissen.  Rivierduinen wil in kaart brengen welke onderwerpen cliënten met een eetstoornis, hun naasten en behandelaren onderzocht willen zien.

Het Fonds Psychische Gezondheid ondersteunt het onderzoek om zo bij te dragen aan het verhogen van de prioriteit van onderzoek naar eetstoornissen. Doel van het onderzoek is het samenstellen van een top tien van relevante onderzoeksvragen. Bij eetstoornissen denken mensen al snel aan anorexia. De eetstoornissen boulimia (eetbuien gevolgd door braken en/of laxeren) en binge eating (eetbuien zonder compensatiegedrag) blijven hierdoor onderbelicht, terwijl die juist veel vaker voorkomen.

Voor meer informatie kunt u hier terecht.

Bron: Nationale Zorggids