Vaker crisis door trage ambulantisering GGz

Meer patiënten met psychische aandoeningen raken in crisis omdat er geen ambulante zorg is en tijdelijke opnamen niet mogelijk is. Dat blijkt uit de Meldactie Ambulantisering van het Landelijk Platform GGZ.

Capaciteit

Het Landelijk Platform GGz wijt de problemen aan de trage opbouw van ambulante teams ondanks dat daar afspraken over zijn. Het ambulante team dat onder meer bestaat uit een psychiater en een verpleegkundige houdt contact met de (ex)patiënt. Het team kan bij ernstige terugval van de (ex-)cliënt een tijdelijk opname in een GGz-instelling mogelijk maken. Maar het LPGGz constateert ook dat er te weinig capaciteit in GGz-instellingen is, waardoor een (ex-)cliënt die een ernstige terugval heeft niet eens tijdelijk kan worden opgenomen.

Wachtlijsten

Het probleem is al langer bekend. Al in september 2014 bleek uit een eerdere Meldactie van het Landelijk Platform GGz en de NZA marktscan, dat er lange wachtlijsten zijn in de specialistische GGz. 21% van de mensen moet langer dan vijf maanden wachten op behandeling.

Verwarde mensen

Onlangs uitten het ministerie van Veiligheid en Justitie, GGZ Nederland, de Vereniging Nederlandse Gemeenten, de Federatie Opvang en de organisatie voor schuldhulpverlening hun zorgen over toename van het aantal verwarde mensen. De minister ziet echter geen verband met de ambulantisering van de GGz. Zij wijt dit eerder aan de economische crisis en wereldproblematiek.

Bron: Skipr Redactie