Kompassie genomineerd voor de VGZ-hersteleuroprijs

Er bestaat een grote variëteit aan organisaties op het terrein van ervaringsdeskundigheid en herstelondersteuning, die niet worden gefinancierd vanuit de Zorgverzekeringswet. Om meer aandacht te krijgen voor zelfmanagement, eigen regie, herstel en herstelondersteunende zorg heeft Coöperatie VGZ samen met het Landelijk Platform GGz (LPGGz) het initiatief opgevat om een aantal van deze organisaties financieel te gaan ondersteunen met Hersteleuro’s.

Er zal een geldbedrag beschikbaar worden gesteld door grote geïntegreerde GGZ-instellingen, die per ingekochte DBC van Coöperatie VGZ in 2015 een symbolische afdracht van €1,- zullen doen; de zogenaamde VGZ-hersteleuro.

Landelijk worden vier organisaties uitgekozen die positief bijdragen aan het op de kaart zetten van herstel en herstelondersteunende zorg in de GGZ.

Kompassie is destijds uitgenodigd om mee te dingen naar deze hersteleuroprijs, en behoort inmiddels tot één van de acht genomineerden.

Op maandag 8 juni organiseert Coöperatie VGZ de uitreiking, waarbij een aantal interessante sprekers aanwezig zullen zijn die vertellen over het begrip ‘herstel’ en de essentie hiervan in het landschap van de GGZ in Nederland.  De vakjury zal aan het einde van deze middag uit de acht genomineerden vier winnaars kiezen.

Belangstellenden zijn van harte uitgenodigd om bij deze middag aanwezig te zijn. Aanmelden kan tot 1 juni a.s.

De volledige vooraankondiging is hier te downloaden.

Meer informatie op de website van VGZ: https://www.cooperatievgz.nl/zorgaanbieders/zorgsoorten/geestelijke-gezondheidszorg/de-vgz-hersteleuro

Geplaatst op dinsdag 26 mei 2015 in Algemeen.

Deel dit bericht