Veel gestelde vragen over de participatiewet

De Participatiewet die op 1 januari 2015 in werking trad, leidt tot veel vragen bij mensen die aan de slag zijn bij één van de sociale werkbedrijven in ons land. Iedereen die daar al werkte met een wsw-dienstverband houdt zijn rechten en plichten, maar wat betekent dit? Wat verandert er voor iemand die begeleid werkt door de nieuwe wetgeving? Wat als het bedrijf waar je werkt failliet gaat en wat zijn de consequenties voor een sw-werknemer met een tijdelijk contract?

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft in samenwerking met de Landelijke Cliëntenraad en Cedris, de overkoepelende organisatie van alle sw-bedrijven, de meest gestelde vragen geïnventariseerd en van antwoorden voorzien. Deze praktische hand-out kan worden geraadpleegd door professionals die op de werkvloer van sociale werkplaatsen ook met deze vragen worden geconfronteerd.

Download hier de Handout WSW

Lees hier het volledige bericht.