Dagbesteding cruciaal voor langer thuis wonen

In het onderzoek Monitor Dagbesteding 2015 van Zorgbelang Zuid-Holland onder bijna 1000 gebruikers van dagbesteding benadrukken cliënten het belang van dagbesteding als ondersteuning bij participatie. Dagbesteding zorgt voor ontwikkeling of voorkomt achteruitgang, zorgt voor een betere structuur, goed dag-/nachtritme, minder eenzaamheid en meer sociale contacten. Dagbesteding heeft niet alleen effect op cliënten, maar ook voor mensen in hun omgeving. Daarnaast heeft dagbesteding een cruciale rol in het ‘langer thuis wonen beleid’, bijna 90% van de cliënten geven aan dankzij dagbesteding langer zelfstandig te kunnen blijven wonen.

De monitor Dagbesteding 2015 van Zorgbelang Zuid-Holland is het derde deel van een meerjarig onderzoek onder cliënten naar de gevolgen van het gewijzigde beleid op het gebied van dagbesteding. Het gaat hierbij om de dagbesteding die vanaf 2015 onder de Wmo is gaan vallen. Dagbesteding is voor een grote groep een noodzakelijke voorziening. Het betreft degenen die vanwege hun aandoening of beperking niet (meer) kunnen werken en het betreft ouderen die niet meer in staat zijn tot eigen regie. Dit kunnen mensen zijn met psychiatrische problemen, kwetsbare ouderen of mensen met een beperking.

Uit onderzoek blijkt dat cliënten onzekerheid en onduidelijkheid als erg vervelend ervaren. Ook leidt dit vaak tot onrust. Ook het krijgen van een (nieuwe) indicatie brengt veel onzekerheid voor cliënten. De meeste cliënten ontvangen een brief over het aangekondigde keukentafelgesprek, sommigen krijgen onverwacht bezoek. In de brief met de aankondiging van het keukentafel gesprek wordt lang niet door alle gemeenten gewezen op ondersteuning door onafhankelijke clientondersteuner, noch op de mogelijkheid van maken vaan een persoonlijk ( ondersteunings-)plan.

Bron: Zorgbelang Zuid Holland