Trimbos onderzoek: stigma (ex-)psychiatrische patiënten is niet verbeterd

Uit NEMESIS-2, de landelijke studie naar psychische aandoeningen in de volwassen bevolking van het Trimbos-instituut, blijkt dat zeventig procent van de respondenten geen bezwaar heeft een (ex-)psychiatrische patiënt als buurman, vriend of collega te hebben.

De bereidheid om een (ex-)psychiatrische patiënt in de privésfeer te accepteren, bijvoorbeeld als schoonzoon of babysitter, was echter een stuk geringer. Maar een kleine dertig procent uitte geen bezwaar. Voor dit onderzoek is uitgegaan van een representatieve steekproef van 6646 personen.

Geen verbetering in afgelopen decennia

Het Trimbos-instituut deed onderzoek naar de houding van volwassen Nederlanders tegenover (ex-) psychiatrische patiënten, of deze houding bij bepaalde groepen negatieve is, en in hoeverre deze houding is veranderd in de afgelopen decennia. De houding van Nederlanders ten opzichte van (ex-) psychiatrische patiënten is op een vergelijkbare manier in eerder studies gemeten, namelijk in 1976, 1987 en 1997. Een vergelijking met resultaten uit NEMESIS-2 laat zien dat sinds 1987 de bereidheid om (ex-)psychiatrische patiënten in het eigen leven toe laten niet sterk is verbeterd.

Jonge volwassenen en volwassen met een lag SES minder tolerant

25-34 jarigen, lager opgeleiden, lager inkomensgroepen en mensen met een niet- Westerse etnische afkomst stonden het meest afwijzend tegenover (ex-)psychiatrische patiënten.

Conclusie

Net als in de voorafgaande decennia staan de meeste Nederlanders niet afwijzend tegenover (ex-) psychiatrische patiënten, maar zijn zij wel terghouden om hen in de privésfeer toe te laten. Dit pleit ervoor om in Nederland effectieve, op bepaalde groepen gerichte, anti stigma programma’s op lokale schaal uit te voeren, om de maatschappelijke participatie van mensen met psychische aandoeningen te bevorderen’.

De resultaten van het onderzoek zijn gepubliceerd in het Tijdschrift voor Psychiatrie.

Meer informatie

Margreet ten Have mhave@trimbos.nl (voor opzet en resultaten onderzoek)

Jaap van Weeghel JWeeghel@cphrenos.nl (voor stigmabestrijding en maatschappelijk participatie ex-psychiatrische patiënten)

Bron: www.trimbos.nl