Een aantal stellingen op en rij wat betreft psychose

Er bestaan heel wat vooroordelen over mensen met een psychose. Gebrek aan kennis stigmatiseert de slachtoffers. Het Belgisch blad Knack zet een aantal stellingen op een rij. Aan u de vraag is deze stelling goed of fout?

1. Een psychose wordt gekenmerkt door wanen, hallucinaties, stemmingswisselingen, paranoia en vaak agitatie.

Juist: Een persoon die een psychose doormaakt, kan nog moeilijk een onderscheid maken tussen wat van buitenaf komt en wat zich in zijn innerlijke beleving afspeelt. Dat leidt tot verwarrend denken en handelen.

2. Mensen die een psychose doormaken zijn onvoorspelbaar en gevaarlijk.

Fout: Mensen met een psychose zijn veel vaker slachtoffer van geweld dan dader.

3. Een psychose manifesteert zich meestal op jonge leeftijd.

Juist: Gewoonlijk tussen 16 en 35 jaar.

4. Psychosegevoeligheid zit in de genen.

Fout: Genetische voorbeschiktheid en familie aanleg spelen een veel beperktere rol dan aanvankelijk werd gedacht.

5. Eén op de 4 mensen heeft, vaak zonder het te weten, als eens psychotische verschijnselen gehad.

Juist: Bijvoorbeeld ervan overtuigd zijn dat je je baby hebt horen huilen, terwijl die rustig ligt te slapen. Stemmen horen die er niet zijn, is een veerlvoorkomend verschijnsel bij psychose.

6. Psychosegevoeligheid is een synoniem voor schizofrenie.

Onjuist: Psychosegevoeligheid is een minder beladen alternatief en gaat wel veel ruimer dan schizofrenie. Niet iedereen die een psychose doormaakt, krijgt de diagnose schizofrenie.

7. Wie een psychose doormaakt, voelt zich veelal ongenaakbaar en superieur.

Fout: Integendeel, een psychose gaat zeer vaak gepaard met heftige angst.

8. Jongeren die opgroeien op het platteland, met weinig prikkels, zijn vatbaarder voor psychose.

Fout: Een stedelijke omgeving, met drukke en een overvloed van prikkels, verhoogt het risico op psychose.

9. Een psychose kan goed worden behandeld met antipsychotica, die werken zelfs preventief.

Juist: Antipsychotica zijn zeer doeltreffend, maar kunnen helaas ook heel wat bijwerkingen hebben.

10. Je kunt niet volledig herstellen van een psychose.

Fout: De meerderheid van de mensen die een eerste psychose doormaken, geneest volledig.

Meer informatie: www.schizofreniebestaatniet.nl of www.samensterkzonderstigma.nl

Bron: Knack.be