Veranderingen persoonsgebonden budget

Ontvangt u een persoonsgebonden budget (PGB)? Per januari veranderen er een aantal zaken met betrekking tot uw PGB. Als u hiermee te maken krijgt, ontvangt u van de gemeente automatisch een informatiebrief. In deze brief staat of u actie moet ondernemen.

Er veranderen diverse zaken per januari 2016. De belangrijkste veranderingen zijn:

  • Strengere controle op regie over eigen zorg
  • PGB-uitvoering door gecertificeerde bureaus
  • Nieuwe zorgovereenkomsten door Sociale Verzekeringsbank
  • Zorg in natura wordt in sommige gevallen voordeliger dan een PGB

Geen veranderingen in tarieven PGB

De gemeente heeft geen wijzigingen doorgevoerd in de PGB-tarieven voor 2016. Wel is het pakket voor beschermd wonen opgesplitst. De gemeente maakt nu onderscheid tussen individuele begeleiding en dagbesteding.

Maakt u gebruik van beschermd wonen binnen een wooninitiatief? Dan komt u in aanmerking voor een maandelijkse woontoeslag.

Meer weten?

Wilt u meer weten over de wijzigingen, bekijk de website van de Sociale Verzekeringsbank.