Zorgbelang academie

De Zorgbelang Academie geeft trainingen, themabijeenkomsten en workshops voor patiënten, cliënten, mantelzorgers, belangenorganisaties, vrijwilligers en andere betrokkenen bij zorg en welzijn.

Het aanbod is actueel en gericht op het versterken van de positie van zorgvragers. Iedereen wil zijn eigen keuzes kunnen maken, ook mensen in kwetsbare posities. Juist in een periode dat er meer en meer een beroep wordt gedaan op wat de zorgvrager en zijn omgeving zelf kunnen, is het van belang dat cliënten, mantelzorgers en vrijwilligers zich verder kunnen ontwikkelen.

Binnen de trainingen van de Zorgbelang Academie geloven we dat mensen al veel ervaringskennis hebben. In onze trainingen en bijeenkomsten sluiten we nauw aan bij de aanwezige kennis en kunde van de deelnemers en de doelen die zij met de training willen bereiken. De trainingen versterken de eigen mogelijkheden. Deelnemers worden binnen de trainingen uitgenodigd om actief deel te nemen door afwisselende oefeningen en werkvormen.

Meer informatie:

http://zorgbelang-zuidholland.nl/training