Sociale wijkteams in beeld – de stand van zaken na decentralisaties

11 maart 2016 – Een jaar na de decentralisaties lijken gemeenten tevreden te zijn met hun keuze om sociale wijkteams te ontwikkelen. Dit blijkt uit de peiling ‘Sociale (wijk)teams in beeld’ uitgevoerd door Movisie, in samenwerking met Nederlands Jeugdinstituut en Vilans.

Weinig burgerbetrokkenheid

Uit de peiling blijkt dat nog veel gemeenten onvoldoende aandacht hebben voor burgerbetrokkenheid bij sociale wijkteams, zoals bijvoorbeeld een ervaringsdeskundige die over een casus meedenkt met het sociaal (wijk)team of de inzet van wijkbewoners voor het organiseren van welzijnsactiviteiten. Op die manier blijft er veel kennis, kunde en inzet in buurten onbenut. Mogelijk weten gemeenten niet goed hoe zij bewoners/cliënten bij de sociale wijkteams kunnen betrekken  (onder de gemeenten die aangeven extra ondersteuning te willen, kiest 37% voor dit thema). De resultaten van de peiling worden door de samenwerkende kennisinstituten van het programma Integraal werken in de wijk (Movisie, NJi, Trimbos-instituut, Vilans en de Werkplaatsen Sociaal Domein) gebruikt in de ondersteuning van professionals en beleidsmakers.