Deel uw ervaringen m.b.t. crisiszorg

Wanneer u of iemand in uw directe omgeving te maken heeft gehad met een crisis of een crisisopname, dan is dit een ingrijpende gebeurtenis. In zo’n situatie wilt u de best mogelijke zorg. Het Landelijk Platform Geestelijke Gezondheidszorg (LPGGz) wil graag weten wat uw ervaringen in het afgelopen jaar zijn: Wordt er tijdig hulp geboden ingeval van een crisissituatie? In hoeverre worden familieleden of andere naasten betrokken? Waar heeft u goede ervaringen en waar kan het beter? Wat helpt om crisis te voorkomen en wat helpt bij herstel?

U kunt meewerken aan de vragenlijst door op de volgende link te klikken: https://vragenlijst.dezorgvraag.nl/crisiszorg

Met uw antwoorden kan het LPGGz duidelijke signalen geven aan de organisaties die verantwoordelijk zijn voor de zorg in crisissituaties. Ze bespreken de uitkomsten (geanonimiseerd natuurlijk) met hen. Zo kan het LPGGz samen met u de vinger aan de pols houden. 

Het invullen van deze vragenlijst duurt maximaal 15 minuten. De enquête loopt tot 15 juni.

In de provincies Noord Brabant en Utrecht is het LPGGz ook nog op zoek naar cliënten en familieleden die bereid zijn om  een interview te geven over hun ervaringen met de crisiszorg. mensen die willen meedoen kunnen zich melden op meldjezorg@platformggz.nl

 

Geplaatst op maandag 23 mei 2016 in Algemeen.

Deel dit bericht