Handleiding Familiebeleid Ggz

Onlangs werd de vernieuwde Handleiding Familiebeleid GGZ gepresenteerd tijdens de Landelijke Dag Familieraden.

Rita van Maurik, coördinator van de Kamer Familieraden, reikte de handleiding uit aan Marjan ter Avest, directeur van het Landelijk Platform GGz, en Ronald Gorter, directeur van het Fonds Psychische Gezondheid.

De vernieuwing leidde tot enthousiaste reacties: de handleiding is niet alleen geactualiseerd maar ook in een meer toegankelijke, gemakkelijker te hanteren en beter leesbare vorm gegoten.

De Handleiding Familiebeleid GGz moet bijdragen aan een betere kwaliteit van de zorg door het versterken van de positie en vergroten van de inbreng van familie en familieraden en verbeteren van de communicatie tussen instellingen, professionals, cliënten en familie.

De Handleiding Familiebeleid is beschikbaar via de website:

http://www.platformggz.nl/handleiding familiebeleid