Inrichting

Veel cliënten in de GGz die hebben te maken gehad met een opname hebben plannen om hun ervaringen te delen in de vorm van een boek. Zeger van Herwaarden realiseerde die plannen, twintig jaar na dato. Onlangs kwam bij de Arbeiderspers zijn roman ‘Inrichting’ uit waarin hij vertelt over zijn drie psychoses. In dit interview kijkt hij terug op zijn ervaringen in de psychiatrie en vertelt over de totstandkoming van zijn boek.

Een eigen werkelijkheid

Het was niet zo dat ik met het verschijnen van Inrichting uit de kast kwam. Mijn familie en ik zijn altijd open geweest  over mijn psychiatrische problemen en opnames. Wel heeft het boek tot meer begrip geleid in mijn directe omgeving. Mijn omgeving heeft mij altijd gesteund, maar door dit boek begrijpen mijn vrienden nu beter hoe mijn leven in het psychiatrisch ziekenhuis er van dag tot dag uitzag. Ze zijn wel vaak langs geweest, maar gingen dan na het bezoekuur natuurlijk weer naar huis, terwijl mijn hele leven daar was. Ik heb ervoor gekozen om mijn ziektegeschiedenis in romanvorm te vertellen, en niet als autobiografie. Eerst heb ik het hele verhaal volledig uitgeschreven, en van die 900 pagina’s autobiografie heb ik vervolgens een kunstwerk gemaakt, een afgeleide van de werkelijkheid die op zichzelf staat.

Het boek is te koop bij www.bol.com/nl/p/inrichting/9200000046118833