VN-verdrag rechten van personen met een handicap

Op 14  juli 2016 werd het VN-verdrag echt van kracht in Nederland. Op 21 januari van dit jaar stemde de Tweede Kamer in met het verdrag, gevolgd door de Eerste Kamer op 12 april.

Meer info over het VN-Verdrag:

  • Hier treft u een korte animatie over het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap

Linken naar:

http://www.youtube.com/watch?v=3Byz_Fk8aLo&feature=youtube.be

  • Hier treft u een handig Casusboekje VN-verdrag rechten van personen met een handicap

Linken naar:

http://www.stimulasz.nl/documenten-1/casusboekje-vn-verdrag

  • Hoe ziet het leven voor mensen met een beperking in Nederland? Dat kunnen alleen mensen zelf vertellen. De Coalitie voor Inclusie wil graag weten wat u meemaakt. Vertel hier uw verhaal: www.vnvertelpunt.nl