Factsheet Gemeente en mensen met een psychische kwetsbaarheid

Hoe realiseren we een samenleving waarin plek is voor iedereen? Waar elk mens de kans krijgt om zich te ontwikkelen en mee te doen? En waar voldoende steun is als dat nodig is?

Sinds 2015 hebben gemeenten een grotere verantwoordelijkheid gekregen voor mensen met een psychische kwetsbaarheid. Deze factsheet geeft een beeld van de groep waarom het gaat, de verantwoordelijkheid van de gemeente voor deze groep, hoe de gemeente deze in kan vullen en welke rol regionale cliënt- en familieorganisaties hierbij kunnen spelen.

Factsheet Gemeente en mensen met een psychische kwetsbaarheid

Deze factsheet is gemaakt vanuit het programma Regie in de Regio en is bedoeld voor gemeenten en Adviesraden sociaal domein. Met dit programma beoogt het Landelijk Platform GGz in samenwerking met Per Saldo de lokale en regionale stem van mensen met een psychische kwetsbaarheid en naastbetrokkenen te versterken.

Meer informatie over het programma Regie in de Regio: www.platformggz.nl/lpggz/regie_in_de_regio