Staan gemeenten open voor werk voor (ex) GGz-cliënten

Vanwege de participatiewet en decentralisaties in de zorg krijgen gemeenten in de toekomst meer verantwoordelijkheid voor mensen met een psychische en/of psychosociale kwetsbaarheid. Wat hebben gemeenten deze mensen te bieden als het om  sociale activering en werk gaat? Hebben zij genoeg kennis van deze doelgroepen? Beschikken ze over voldoende handvatten voor ontwikkeling van beleid? Open voor Werk biedt gemeenten (gratis) voorlichting en advies door ervaringsdeskundigen. Want zij weten écht wat werkt. Open voor Werk (zie onder) biedt gratis voorlichting over de arbeidsmogelijkheden en begeleidingswensen van (ex)GGz-cliënten  bij re-integratie, werk en/of dagbesteding aan gemeenten. Onze voorlichting is gebaseerd op een grondige analyse van honderden ervaringen met re-integratie, werktoeleiding en dagbesteding van (ex)GGz-cliënten en hun naasten. Deze ervaringen hebben we gebundeld en vertaald  in heldere en toetsbare criteria. Daarmee kunnen gemeenten  een gedegen fundament leggen bij beleid en uitvoering rondom activering en arbeids(re-)integratie van mensen met psychiatrische en psychosociale problematiek

Elke voorlichting bestaat uit twee onderdelen van elk een uur: een ervaringsverhaal- met de focus op werktoeleiding – en één van de volgende modules naar keuze:

  • Kennis van de doelgroep Met wie krijgen gemeenten te maken? Uitleg over diverse GGz-aandoeningen en de invloed daarvan op het dagelijks leven en werk. Welke benodigde aanpassingen en onder-steuningsmogelijkheden zijn er? Wat is de invloed van (zelf)stigma?
  • Toepassen van kwaliteitscriteria- Iedere gemeente is anders. In deze module verkennen we de lokale situatie en hoe de criteria op uw situatie toepasbaar zijn.

Aanmelden

De ervaringsdeskundig voorlichtingen-op-maat zijn gratis. Ze zijn bedoeld voor teams van beleidsmedewerkers en klantmanagers van gemeenten. Aanmelden kan tot eind 2014. Informatie en/ of  aanmelden: Dennis van den Brink: d.vandenbrink@loc.nlof 030-2843200

Open voor Werk

Open voor Werk is een landelijk samenwerkingsproject van LOC, het Landelijk Platform GGz, LFOS, LSZ, NVA, Depressie Vereniging, Impuls, LSOVD en Werkplaats Maatschappelijke Opvang. Zie ook de website van het Landelijk Platform GGz (klik hier). (http://platformggz.nl/lpggz/project_open_voor_werk)

Open voor Werk werkt samen met het landelijke project ‘Samen Sterk zonder Stigma’. Dit project streeft actief naar het uitbannen van discriminatie en stigmatisering van mensen met GGz-problematiek en/of naasten op alle sociaal-maatschappelijke terrein.

Zie ook:

http://www.samensterkzonderstigma.nl