Zorgverzekeraar mag patiëntendossiers inzien

Gepubliceerd: 15-09-2016

Ziektekostenverzekeraars mogen straks bij een zorgaanbieder, zoals een ziekenhuis, de persoonsgegevens van hun verzekerden inzien om te controleren of de gedeclareerde behandelkosten kloppen. Dat wetsvoorstel van minister Schippers heeft de Tweede Kamer goedgekeurd. Vandaag stellen critici dat het besluit de bijl zou zijn aan de wortel van het medische beroepsgeheim.

Het voorstel, dat de miljoenenfraude met zorggeld moet terugdringen, kreeg gisteren een ruime meerderheid achter zich. VVD, PvdA, CDA, PVV, SGP en Bontes/Van Klaveren gingen akkoord, al sneeuwde dat nieuws onder de plotselinge goedkeuring van het D66-donorplan.

Als het wetsvoorstel ook door de Senaat komt, dan kunnen verzekeraars straks systematisch controles uitvoeren en fraudeonderzoek plegen op de in rekening gebrachte tarieven van een behandeling, de vergoeding aan de patiënt, de eigen bijdrage van een verzekerde en het eigen risico.

Daar valt ook onderzoek naar persoonsgegevens onder, zowel medische als strafrechtelijke data. De Kamer regelde wel dat verzekerden bij zulk gedetailleerd onderzoek naar hun gegevens zo spoedig mogelijk, in principe binnen drie maanden, op de hoogte worden gesteld. Ook moet minister Schippers van het parlement regels maken die de systematische controles netjes laten verlopen.

Geen garanties

Desondanks vinden tegenstanders , zoals privacyorganisaties en de SP, dat de nieuwe wet een paar bruggen te ver is. “Hiermee wordt feitelijk het medisch beroepsgeheim afgeschaft”, meent SP’er Renske Leijten. “Welke arts kan mij straks nog garanderen dat mijn gegevens veilig zijn?”

Zij wil bij de controles een onafhankelijke arts betrekken, zoals dat nu al gebeurt bij strafrechtelijke onderzoeken door het Openbaar Ministerie, en vindt dat er geen informatie over de diagnose mag worden geleverd van een verzekerde patiënt bij een declaratie. Leijten:”Die zorgverzekeraars zijn allemaal commerciële instellingen, die hoeven mijn medisch dossier niet te kennen. Wie weet wat ze ermee doen.”

Geen aantasting

Kamerlid Marith Volop (PvdA) zegt dat het beroepsgeheim niet wordt aangetast. “Een onafhankelijke medisch adviseur, een arts, kan in het uiterste geval, nadat een aantal stappen doorliepen is, een controle uitvoeren. De medische gegevens worden met niemand gedeeld. Ik ben zelf arts en zou nooit in de Kamer het medisch beroepsgeheim uit handen geven.”

“Maar,” gaat Volop verder, “helaas is er ook een hoop misbruik en daarom moet de controle op orde worden gebracht. Alleen wel op een goed vastgelegde en gecontroleerde wijze. Dat houdt de Autoriteit Persoonsgegevens nauwlettend in de gaten.”

Bron: www.ad.nl