VWS start publiekscampagne om depressie bespreekbaar te maken

VWS start op 26 september een brede publiekscampagne met als doel het verlagen van de drempel om over depressie te praten. Dit kan leiden tot een toename in het aantal mensen dat hulp zoekt. De campagne richt zich dit jaar speciaal op jonge vrouwen (18-35 jaar ) en jongeren (13-18 jaar).

Publiekscampagne

De campagne bestaat uit twee onderdelen:

Via social media en televisie wordt het publiek erop gewezen dat een depressie een ernstige ziekte is die niet vanzelf overgaat en dat er een website is waar je terecht kunt voor meer informatie, hulp en advies.

Naast het algemene publiek richt de campagne zich in het eerste jaar (2016) specifiek op jonge vrouwen (18-35 jaar ) en jongeren (13-18 jaar).

Website

Depressie is een veelvoorkomende ziekte die bijna 20 procent van de volwassenen ooit in hun leven treft. Het is niet altijd eenvoudig om signalen van depressie te herkennen. Op de speciale website staat informatie die helpt om een depressie te herkennen en  erover te praten. Met als onderwerpen bijvoorbeeld zelfhulp, hulpinstanties en leven met depressie.

Bron: VNG