Reisconferentie: van zorg naar zelfregie

Op donderdag 22 juni 2017 vindt de reisconferentie ‘Van zorg naar zelfregie’ plaats, in Congrescentrum De Reehorst te Ede, van 13.00 tot 17.00 uur.

Tijdens deze dag zal Rita van Maurik, coördinator Mantelzorg GGz bij Kompassie, een workshop verzorgen.

Hoe kunnen mensen met een psychische kwetsbaarheid  meepraten in de gemeente? De afgelopen twee jaar is de Taskforce GGz actief aan de slag geweest in meer dan twintig gemeenten om belangenbehartigers van mensen met een psychische kwetsbaarheid aan tafel te krijgen bij de gemeente. De ervaringen die zij hebben opgedaan, de goede voorbeelden die ze hebben gezien, de vragen en kernthema’s die leven, presenteren zij in deze afsluitende conferentie. De Taskforce stopt er binnenkort mee, maar voor de gemeenten en belangenbehartigers is de reis pas net begonnen. De Taskforce is op deze conferentie uw touroperator en opent de weg naar veelbelovende bestemmingen!

Voor wie?

Er is plaats voor 220 deelnemers (deelname is gratis):

  • Beleidsambtenaren en wethouders (WMO, Arbeid en Inkomen, Jeugd); adviesraden sociaal domein; gemeenteraadsleden.
  • Cliënten- en familieorganisaties lokaal, regionaal en landelijk, inclusief hun ondersteuners, RCO’s, zelfregiecentra en herstelacademies; ervaringsdeskundigen.
  • Wijkteams; instellingen voor Beschermd Wonen, Opvang en GGZ.
  • Landelijke ontwikkel- en kennisinstituten; brancheorganisaties.
  • Overige belangstellenden.

Meer informatie, waaronder het volledige programma: http://www.platformggz.nl/lpggz/regie_in_de_regio/taskforce_ggz/reisconferentie_van_zorg_naar_zelfregie

Aanmelden:

http://www.platformggz.nl/lpggz/reisconferentie

 

Geplaatst op maandag 22 mei 2017 in Algemeen.

Deel dit bericht