Ondertekening onderhandelaarsakkoord GGz

Woensdag 11 juli heeft Kompassie bezoek gehad van de staatssecretaris van VWS. Deze heeft met partijen uit de geestelijke gezondheidszorg en het sociaal domein een belangrijk akkoord ondertekend. Het gaat om het verbeteren van de kwaliteit en toegankelijkheid binnen de GGz. Belangrijk is dat mensen uit de GGz de hulp krijgen welke zij nodig hebben en dat er goed geluisterd word naar hun behoeften. Een onderdeel daarvan is dat ervaringsdeskundigheid meer ingezet mag worden. Er zullen financiële middelen worden ingezet om de inzet van ervaringsdeskundigheid te vergemakkelijken.

Kompassie zet zich actief in met ervaringsdeskundigheid en het ondersteunen van mensen met een psychisch kwetsbaarheid. Wij voelen ons vereerd dat Mind ons heeft gevraagd om de ondertekening bij Kompassie te laten plaatsvinden.

Tijdens deze middag hebben we ook informeel met elkaar gesproken. Alle partijen waren merkbaar betrokken en staan klaar om de kwaliteit binnen de GGz te verbeteren.

Geplaatst op woensdag 18 juli 2018 in Algemeen.

Deel dit bericht